RSS

Tag Archives: Sarantis Antiochos

ντεκολάζ/ décollages*

*14 ντεκολάζ του Σαράντη Αντίοχου

14 décollages de Sarantis Antíocos

14 décollages by Sarantis Antiochos

 

Tags: , , , ,

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σαράντη Αντίοχου ή – τετράδιο Α’

από τον ποιητή Διονυση Σέρρα, στη Ζακυνθινή εφημερίδα ΕΡΜΗΣ , 30.8.2019.

 

Tags: , , , ,

Μελετήματα: ΧΘΕΣΗΜΕΡΑΥΡΙΟΝ*

*Σαράντης Αντίοχος, “Planning Papers”

 

 

 

Tags: , , ,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΗΜΕΡΟΘΗΚΗ: Δημ. Σ. Λουκάτος*

*μια επιστολή του μεγάλου επτανήσιου λαογράφου για την πρόταση ίδρυσης Λαογραφικού Μουσείου στη Ζάκυνθο.

(εφ. “Ζάκυνθος”,αρ. φυλ. 11, 29 Σεπτεμβρίου 1962

 

Tags: , , , ,

A welcome address at the International Symposium on Medieval and Popular Theater

  • by Sarantis Antiochos, Chairman of the Symposium and President of the International Congress of Medieval and Popular Theater.
  • The general subject of this Symposium was: “The Medieval and Popular Theater in Europe: its interrelationships and impact upon the processes of modern theater creation”.
  • Zante, August 10th – 16th, 1976.
 
Leave a comment

Posted by on January 7, 2019 in Uncategorized

 

Tags: , , , ,

ΖΑΚΥΝΘΙΝΑ: η Εταιρεία Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών*

 

κατά την Τακτική Γενική Συνέλευσή της,  που έλαβε χώραν στην Ζάκυνθο στις 18 Αυγούστου 2018, εξέλεξε κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τον Σαράντη Αντίοχο ως επίτιμο μέλος της, σε αναγνώριση “της σημαντικής και πολυετούς προσφοράς του εις τα γράμματα και γενικότερα στον πολιτισμό της Ζακύνθου”. Η Εταιρεία Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών ιδρύθηκε με κύριο σκοπό “την προαγωγή των ερευνών γύρω από την ιστορία και την πνευματική ή καλλιτεχνική προσφορά της Ζακύνθου” ενώ στις τρέχουσες δραστηριότητές της  έχει  την ευθύνη της διοργάνωσης του ΙΒ’ Πανιονίου Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Ζάκυνθο το 2022.

 

Σαράντης Αντίοχος. Σχέδιο για μια προσωπογραφία,  δια χειρός του μεγάλου ALCORLO.

 

Tags: , , , ,

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΑ /ΝΟVEDAD DE BIBLIOFILIA

Prueba del editor de nuevo libro de Sarantis Antíocos de proxima aparición, en edición de bibliofilia, por Segundo Santos EDICIONES. La ilustración de la portada dedicada a Safo y otros catorce dibujos originales  son del pintor y académico Manuel Alcorlo.

 

 

 

Tags: , , , , , ,

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ για το λαϊκό θέατρο και τη Συνάντηση Μεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου*

*ένα παλαιότερο αδημοσίευτο κείμενο – εισήγηση του Σαράντη Αντίοχου

με μια ακουαρέλα του Manuel Alcorlo

 

    

 

Tags: , , , , , ,

EPISTOLARIO: πέντε επιστολές

προς τον Σαράντη Αντίοχο*, με χρονολογική σειρά, σχετικά με την διοργάνωση

της Συνάντησης Μεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου στη Ζάκυνθο.

 

 Ανδρέας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΣ**

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ**

 

 

 

 Κ. ΠΟΡΦΥΡΗΣ****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

* Συντονιστής της διοργάνωσης των εκδηλώσεων των δύο πρώτων Συναντήσεων Μεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου στη Ζάκυνθο.

**Aνδρέας Παπαγιαννόπουλος – Παλαιός (1908-1971). Αρχαιολόγος, Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής της Συνάντησης Μεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου,( με Πρόεδρο τον στρατηγό Δημήτριο Ξένο, Πρόεδρο της  Ένωσης Ζακυνθίων των Αθηνών).  

*** Ιωάννης Μαρούδας (1899-1980). Ιατρός, Μέλος της Κεντρικής Οργανωτικής  Επιτροπής της Συνάντησης.

**** Κ. Πορφύρης (1910-1967). Συγγραφέας. Εισηγητής του θεσμού και Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής της Συνάντησης.  

 

Tags: , , , , , , ,

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΚΑ: Φόρος τιμής στο βιβλίο / homenaje al libro*

 

“Estas obras son un homenaje, realizado por el editor, el ilustrador y el autor del texto, al libro como objeto bello, a la calidad del papel hecho a mano y de sus materiales, el entramado de la tela de las tapas y el estuche, el color y la cuidada encuadernación. Es decir, un homenaje a  aquellos componentes que  hacen del libro un objeto artístico”.

 

EL LIBRO: TEXTO, DIBUJO Y MATERIA

 

Primero fue la escritura; luego el libro. Primero en forma de rollo y después (el codex) con el formato que hoy usamos. Desde sus orígnes el libro ha sido un soporte creado para transmitir, a través de la escritura, un texto cuyos contenidos son  de lo más diverso: poemas, narraciones, historias, estudios técnicos, manuales… Toda la cultura y el conocimiento. Pero también el libro ha sido el transmisor de otras formas de conocimiento: imágines que ilustran o no el relato que contiene. Esta asociación de texto e imagen , es casi tan antigua como la historia misma del libro y de la escritura que, también, es imagen. Hay libros sin imágenes que solo contienen un texto; los hay con texto e imágenes, también existen los que solamente tienen imágenes y los hay sin lo uno ni lo otro, como los cuadernos. Pero estos no son libros aunque tengan su apariencia.

Los libros, con independencia de su contenido, poseen una propiedad común: su condición de objeto material, visible y tangible. Por ello, llamamos libros a estos objetos independientemente de su contenido. Como objeto material, el libro ha sido el soporte de realizaciones estéticas sustentadas en las calidades del material, la textura de sus superficies, su color o sus colores, la tipografía, la ornamentación y su encuadernación. El amante de los libros los admira también por esto. Incluso  cabria decir que existen coleccionistas y aficionados que lo que más admiran del libro es su encuadernación. Es decir su calidad de objeto artístico.

Manuel Alcorlo es un amante de los libros. Un pintor que cree firmemente en el valor de la ilustración, como un argumento paralelo del contenido del libro. Leer un libro con sus ilustraciones o, solamente hojear sus dibujos, provoca un impacto y una sacudida en nuestra sensibilidad. Sus ilustraciones son dibujos literarios que traducen a imagen pasajes de un relato. A la vez, introducen en el texto un argumento plástico convirtiéndolo, de alguna manera, en una ilustración explicativa de las imágenes. Alcorlo ha realizado ilustraciones para libros de una  gran tirada. Pero también las ha hecho para otros que, por lo reducido del número de ejemplares, son practicamente ediciones únicas. Me refiero a las publicadas en la colección El Manantial de Papel, de Segundo Santos Ediciones de Cuenca.

Cada uno de estos libros tiene su diferencia individual, con las hojas sin la uniformidad  que produce el corte a guillotina y dejando ver la textura interior de su interior en armonía con la  de las tapas y del estuche. Estas obras son un homenaje realizado por el editor [Segundo Santos], el ilustrador [Manuel Allcorlo] y el autor del texto [Sarantis Antíocos], al libro como objeto bello, a la calidad del papel hecho a mano y de sus materiales, el entramado de la tela de las tapas y el estuche, el color y la cuidada  encuadernación. Es decir, un homenaje a aquellos componentes  que hacen del libro un objeto artístico

 

Victor Nieto Alcaide 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

* intervención en el acto de presentación de los libros de Sarantis Antíocos,

en edición de bibliofilia.

 Biblioteca Nacional de España, Madrid, 17 de mayo de 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , ,

 
%d bloggers like this: